Epoxidová škárovacia hmota s dierkami

left arrow
right arrow

Problém

Škárovacia hmota s dierkami - veľmi malé otvory, zvyčajne veľkosti špendlíkovej hlavičky alebo menšie, ktoré sa objavujú v škárovacej hmote.

Príčina

Riešenie

Škáry neboli úplne vyplnené

Zaistite, aby boli škáry dobre vyplnené, a postupujte podľa pokynov na štítku produktu alebo v technickom liste (TDS). 
Ak škáry praskajú, vznikajú dierky alebo dôjde k zmršteniu, je možné opätovné nanesenie ďalšej vrstvy škárovačky na už existujúcu vrstvu po 24 hodinách.

Škárovacia hmota nebola správne vtlačená do škár.

Použite škárovací nástroj zo stredne tvrdej alebo tvrdej gumy a škárovačku nanášajte v uhle 45 stupňov k povrchu dlaždice. Nadmernú maltu treba odstrániť v 90-stupňovom uhle z povrchu dlaždice. Pohybuje sa diagonálne k spojom. 

V dôsledku vysokej rýchlosti pri miešaní sa v zmesi zachytili bublinky vzduchu. Prípadne, škárovacia hmota sa miešala príliš dlho.

Pri použití vŕtacieho mixéra sa odporúčajú otáčky maximálne 300 ot / min. Ridaďe sa podľa pokynov uvedených na štítku produktu alebo v technických listoch.