Epoxidové škárovacie hmoty - zmena farby

left arrow
right arrow

Problém

Zmena farby škárovacej hmoty - nejednotný, škvrnitý, tieňovaný alebo špinavý vzhľad škárovacej hmoty

Príčina

Riešenie

Farba škárovacej zmesi nie je taká, ako sa požadovalo.

Použite predčistič UltraCare Grout Refresh ™ a UltraCare Grout
Refresh, aby ste obnovili farbu a zároveň utesnili škáry.

Podmienky na stavenisku - napríklad priame vystavenie slnku,
horúce teploty okolia alebo dlaždíc alebo príliš veľká plocha
škárovaná súčasne pred začatím čistenia.

Počas aplikácie chráňte dlaždice pred priamym slnečným žiarením a vždy ich nanášajte v rozmedzí teplôt aktuálneho technického listu (TDS).
Škárovaciu maltu nanášajte naraz vždy len na  menšie plochy cca 3 - 4m2, aby čistenie mohlo začať skôr, než škárovacia hmota začne vysychať na povrchu dlaždice.

Kvôli výstupkami na spodnej hrane dlaždíc, ktoré slúžia na vytvorenie rovnomerných škár medzi i dlaždicami, je hĺbka škár nerovnomerná. To spôsobuje vznik tieňov v škárovacej hmote. 

Vyškárujte najprv iba menšiu testovaciu plochu, aby ste určili vplyv výstupkov s na farbu škárovacej hmoty. Buď použite UltraCare Grout Release, alebo navlhčite povrch dlaždice čistou vodou.

Škárovacia hmota bola počas čistenia obkladu utieraná príliš veľkou silou.

Na niektorých drsných glazovaných alebo štruktúrovaných povrchoch dlaždíc máme tendenciu používať pri drhnutí zvyškov škárovačky príliš veľkú silu. 

Použite UltraCare Grout Release na minimalizovanie potreby nadmerného drhnutia počas čistenia.

Pri dvoj- a trojdielných epoxidových škárovacích hmotách môže byť problém s farbou spôsobený nesprávnym pomerom zložiek A, B a C (ak je použitá). Ubezpečte sa, že ste v obale nezostala časť zložky B (tvrdidlo) a sa dôkladne ju premiešajte so zložkou A. Potom pridajte zložku C, ak ju použijete.
Čas použiteľnosti škárovacej zmesi vypršal.  Čas použiteľnosti produktu nájdete na balení produktu. Škárovaciu zmes po dobe spotreby zlikvidujte.  
Lepiaca malta použitá pri kladení dlaždíc nebola dostatočne vytvrdená. Pred začatím škárovania sa uistite, či je materiál použitý na kladenie dlaždíc úplne vytvrdnutý.
V škárach zostala prebytočná lepiaca malta. Odstráňte zaschnuté zvyšky materiálu zo škáry a zabezpečte, aby minimálne 2/3
hĺbky škáry zostali k dispozícii pre škárovaciu hmotu.
Nerovnomerná  hustota a pórovitosť dlaždice alebo prírodného kameňa spôsobila, že v škárovacej hmote vznikli škvrny a tiene.  Povrch dlaždice pred škárovaním zvlhčite a použite  UltraCare Grout Release.
Nerovnomerné šírky a hĺbky škár. Na zaistenie správnej konzistencie farieb a vzhľadu používajte pri kladení dlaždíc dištančné krížiky.
Farba škárovacej hmoty vybledla, zožltla alebo sa vymyla určitý čas po škárovaní.  Skontrolujte, či je škárovacia zmes určená na vonkajšie použitie. Priame slnečné žiarenie môže spôsobiť zmenu farby škárovacej hmoty, ak nie sú určená na vonkajšie použitie. Niektoré epoxidové škárovačky nie sú UV stabilné.
Bežné udržiavacie čistenie škárovacej malty bolo vykonané príliš skoro po škárovaní. Pred začatím rutinnej údržby škárovacej malty počkajte 72 hodín.
Škárovacia hmota bola predčasne vystavená pôsobeniu veľkého množstva chemicky ošetrenej vody (chlórovaná bazénová voda). Predčasné naplnenie bazéna vodou po škárovaní ohrozí dozrievanie škárovacej hmoty. Môže dôjsť k zmene farby, ale aj k iným problémom. Rovnako aj ostatné vonkajšie plochy by mali byť po škárovaní epoxidovými hmotami prekryté aspoň 7 dní. Postupujte podľa štítku produktu pokyny a TDS týkajúce sa času na pokrytie alebo vystavenie vode (napr. čo sa týka bazénov).  
Na čistenie bola použitá chemicky ošetrená voda alebo voda  s vysokým obsahom železa a iných minerálov. Použite pitnú/ úžitkovú vodu.