Škárovacia pasta praská

left arrow
right arrow

Problém

Škárovacia hmota praská - na hrane dlaždice  sa škárovaca hmota odlupuje alebo vzniká otvor.

Príčina

Riešenie

Škáry medzi dlaždicami nie sú kompletne vyplnené.

Zaistite, aby boli škáry dobre vyplnené, a postupujte podľa pokynov na na štítku produktu alebo v technickom liste (TDS). 
Ak škáry praskajú, vznikajú dierky alebo dôjde k zmršteniu, je možné opätovné nanesenie ďalšej vrstvy škárovačky na už existujúcu vrstvu po 24 hodinách. Ďalšou možnosťou je použiť škárovaciu maltu UltraCare ™, predčistič Grout Refresh ™, po ktorom nasleduje UltraCare Grout Refresh, na vyplnenie a utesnenie prasklín.

Na škárovanie bola použitá nesprávna škárovacia zmes.

Vyberte správnu injektážnu maltu pre danú prácu. Nepoužívajte napríklad jemnozrnú škárovaciu hmotu v škárach širších ako 3 mm. Väčšina škárovacích zmesí RTU je možné použiť na medzery od 1,5 do 12 mm.

Škárovacia zmes bola nanesené pred úplným vytvrdnutím lepiacej malty.

Uistite sa, že podkladové vrstyv sú dostatočne vytvrdnuté a suché, pred aplikáciou škárovačky. 

V škáre zostali dištančné krížiky na dlaždice. 

Pred škárovaním odstráňte všetky dištančné krížiky.

Na vytvrdzovanie škárovačky môže mať vplyv teplota, vlhkosť a vietor. Ak injektážna hmota nesprávne tuhne, môže prasknúť, vzniknú v nej dierky alebo vyschnutí zostane sypká a bude sa drobiť. Postupujte podľa odporúčaní pre aplikáciu na štítku produktu a podľa technických listov. 
Škárovacia hmota bola inštalovaná do dilatačných spojov, kde dochádza k pohybu v konštrukcii dôsledku tepelnej rozťažnosti, sadaniu budovy a pod. V týchto oblastiach používajte tesniaci výrobok MAPEI.
Došlo k vychýleniu (pohybu) podkladu.  V týchto oblastiach používajte tesniaci výrobok MAPEI. Zaistite, aby podklad sa riadi usmerneniami Tile Council of North America (TCNA) pre určenie maximálneho povoleného priehybu.
Pri kladení dlažby neboli rešpektované dilatačné škáry. Neukladajte dlaždice na existujúce dilatačné škáry a použite vhodný podklad. Na vyplnenie dilatačných škár použite vhodný tmel MAPEI.