Výkvety v škárovacej malte

left arrow
right arrow

Problém

Výkvety - biela prášková látka, obvykle vápenaté soli, ktoré sa môžu objaviť v škárovacej hmote

Príčina

Riešenie

Voda pridaná do zmesi alebo použitá na umývanie má vysoký obsah železa alebo iných minerálov.

Použite pitnú vodu alebo použite  škárovaciu maltu MAPEI UltraCareTM Grout Maximizer.

Škárovacia hmota bola krátko po aplikácii pri čistení utieraná príliš veľkou silou.

Na určitých drsných glazovaných alebo štruktúrovaných povrchoch dlaždíc je tendencia použiť pri odstráňovaní zákalu injektážnej zmesi nadmernu silu. Použite UltraCare Grout Release na minimalizovanie potreby nadmerného drhnutia počas čistenia.

Pri príprave škárovacej hmoty bolo použitej veľa vody.

Dôsledne sledujte zmiešavacie pomery uvedené na štítku produktu v návode na použitie a v technických listoch.

Počas čistenia ste použili príliš veľa vody. 

Na miestach, kde voda nesteká, použite  mierne navlhčenú špongiu. Postupujte podľa odporúčaní na štítku produktu alebo podľa návodu v produktových listoch. 

Počas aplikácie škárovacej hmoty sa vyskytli extrémne teplotné alebo vlhkostné podmienky. 

Aplikácia škárovacej hmoty by mala byť realizovaná pri teplotách medzi 10 až 35 °C.

Lepiaca malta nebola pred začatím škárovania dostatočne vytvrdnutá a ošetrená.

Pred začatím škárovania sa uistite, že materiál použitý na kladenie dlaždíc bol dostatočne vytvrdnutý, a že škáry sú čisté a suché. 

V podkladových vrstvách alebo v okolitých plochách bol alebo stále je zdroj vlhkosti. Príčinou môžu byť poškodené alebo chýbajúce hydroizolácie, poškodené vodovodné potrubia, zvody pre dažďovú vodu alebo kondenzovaná vlhkosť.

Použite výrobky MAPEI na hydroizoláciu a kontrolu vlhkosti a / alebo produkty MAPEI rýchloschnúce škárovacie hmoty (napr. UltraflexTM RS a Ultracolor ®.
Plus FA), aby sa minimalizovala možnosť vzniku výkvetov a zmeny farebnosti.

Betónová doska nebola úplne vytvrdnutá alebo má problémy s vlhkosťou a parami.

Vyskúšajte hladinu vlhkosti betónu testom na chlorid vápenatý, testom na relatívnu vlhkosť alebo použite vlhkomer. Na vytvorenie bariéry proti vlhkosti môžete použiť výrobky MAPEI.

Do škárovacej zmesi bolo pridanej viac vody, aby sa predĺžil pracovný čas so škárovacou hmotou. 

Nepridávajte viac vody ako je odporúčané v návode na použitie. Riaďte sa pokynmi na štítku produktu alebo v technických listoch. 

Škárovacia hmota bola predčasne vystavená nadmernému množstvu
z vody. Aj pri škárovaní plôch v exteriéri, bazénov a zariadení vystavovaných vode a vlhkosti je potrebný čas na dostatočné vyzretie škárovacej hmoty, aby ste predišli vzniku výkvetov. 

Vonkajšie plochy by mali byť bezprostredne po aplikácii škárovacej hmoty chránené. V prípade nepriaznivého počasia by mali byť zakryté aspoň prvých sedem dní po škárovaní. Postupujte podľa pokynov na štítku produktu a technických listoch. 
Odporúčania týkajúce sa času na pokrytie alebo vystavenie vode (napríklad pri bazénoch) sa môže líšiť pri rôznych cementových injektážnych zmesiach.