Zmena farby škárovacej malty

left arrow
right arrow

Problém

Zmena farby škárovacej hmoty - nejednotný, škvrnitý, tieňovaný alebo špinavý vzhľad škárovacej hmoty.

Príčina

Riešenie

Voda pridaná do zmesi alebo použitá na umývanie má vysoký obsah železa alebo iných minerálov.

Použite pitnú vodu alebo použite  škárovaciu maltu MAPEI UltraCareTM Grout Maximizer.

Podmienky na stavenisku - napríklad priame vystavenie slnku, vysoké teploty okolia alebo dlaždíc alebo príliš veľká plocha škárovaná súčasne pred začatím čistenia.

Počas aplikácie chráňte dlaždice pred priamym slnečným žiarením a vždy ich nanášajte v rozmedzí teplôt aktuálneho technického listu (TDS).
Škárovaciu maltu nanášajte naraz vždy len na menšie plochy cca 3 - 4m2, aby čistenie mohlo začať skôr, než škárovacia hmota začne vysychať na povrchu dlaždice.

Farba škárovacej zmesi nie je taká, ako sa požadovalo.

Použite predčistič UltraCare Grout Refresh ™ a UltraCare Grout
Refresh, aby ste obnovili farbu a zároveň utesnili škáry.

Pridali ste vodu do práškovej zmesi, nie naopak. Správny postup je pridávať prášok do vody.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vždy pridajte práškovú maltu do vody. To zaručuje vytvorenie správnej disperzie škárovacej malty s homogénnou konzistenciou.

Príliš veľa vody v škárovacej malte spôsobí vymývanie pigmentu. Farba škáry je potom svetlejšia, než sa požadovalo.

Príliš málo vody môže viesť k tomu, že škárovacia hmota bude po vytvrdnutí sypká, bude sa mrviť a škára bude mať viac farebných odtieňov.

Dôsledne sledujte zmiešavacie pomery uvedené na štítku produktu v návode na použitie a v technických listoch.

Škárovacia hmota nebola pri príprave zmesi dôkladne rozmiešaná.   Dodržujte odporúčané doby miešania produktu na štítku produktu v návode na použitie a v produktových listoch. Tieto doby miešania sa líšia v závislosti od typu cementovej malty 
(brúsený, nebrúsený, rýchlo tuhnúci).
Škárovacia hmota nemala po vymiešaní dostatok času na spojenie a zreagovanie chemických zložiek. Dodržujte odporúčanú dobu pôsobenia na štítku produktu v návode na použitie a v produktových listoch.
Po hasení bola zmes premiešaná príliš skoro, neskoro alebo vôbec. Po hasení je potrebné škárovaciu hmotu pred použitím vždy premiešať.
Nerovnomerná hustota a pórovitosť dlaždice alebo prírodného kameňa spôsobila, že v škárovacej hmote vznikli škvrny a tiene.  Buď povrch navlhčite prípravkom UltraCare Grout Release, aby ste odstránili dočasný povlak, ktorý vzniká, alebo zvlhčujte vodou.
Škárovacia hmota bola počas čistenia obkladu utieraná príliš veľkou silou.

Na niektorých drsných glazovaných alebo štruktúrovaných povrchoch dlaždíc máme tendenciu používať pri drhnutí zvyškov škárovačky príliš veľkú silu. 

Použite UltraCare Grout.

Prášková škárovacia zmes nebola pred zmiešaním s vodou dostatočne premiešaná na sucho. Pred pridaním vody je potrebné škárovaciu zmes premiešať nasucho. Toto je obzvlášť
dôležité, ak máte viac ako jedno vrecko s produktom. Vrecia môžu pochádzať z rôznych výrobných sérií alebo výrobných závodov a môžu mať mirenu farebnú odchylku.
Čistenie povrchu dlaždíc po škárovaní bolo ukončené príliš skoro alebo príliš neskoro
po nanesení škárovacej malty do škár.

Jednotlivé produkty môžu mať rôzne odporúčané časy čistenia. Napríklad, rýchloschnúce škárovačky možno čistiť už po 15-30 minútach, alebo keď už sa zmes nelepí na prst. 

Pre potvrdenie času pred čistením, vždy skontrolujte štítok s návodom na použitie alebo  odporúčania v technických listoch.

Počas čistenia ste použili príliš veľa vody. Na miestach, kde voda nesteká, použite mierne navlhčenú špongiu. Postupujte podľa odporúčaní na štítku produktu alebo podľa návodu v technických  listoch. 
Tesniaci tmel bol nanesený príliš skoro po škárovaní.

Pred tým, než začnete aplikovať tesniaci tmel, počkajte aspoň 48 hodín po škárovaní. Postupujte podľa odporúčaní na štítku produktu alebo podľa návodu v echnických  listoch.

Pozrite si aj stručnú referenčnú príručku UltraCare s odporúčaniami na pri aplikácii tmelov.

Čas použiteľnosti škárovacej zmesi vypršal. Čas použiteľnosti produktu nájdete na balení produktu. Škárovaciu zmes po dobe spotreby zlikvidujte.  
Lepiaca malta použitá pri kladení dlaždíc nebola dostatočne vytvrdená. Pred začatím škárovania sa uistite, či je materiál použitý na kladenie dlaždíc úplne vytvrdnutý.
V škárach medzi dlaždicami zostali zvyšky lepiacej malty použitej na kladenie dlažby. Pred začatím škárovania odstráňte zvyšky lepiacej malty zo škár, a zabezpečte, aby minimálne ⅔ hĺbky škáry zostali voľné pre škárovaciu hmotu.
Nerovnomerné šírky a hĺbky škár. Na zaistenie správnej konzistencie farieb a vzhľadu používajte pri kladení dlaždíc dištančné krížiky.
Nerovnomerná glazúra na okrajoch dlaždíc spôsobila, že škárovacia malta neschla rovnomerne  a na povrchu škáry preto vznikli rôzne odtiene. Použite dlaždice, ktoré majú na okrajoch jednotnú glazúrovanú vrstvu.
Betónová doska nebola úplne vytvrdená alebo má problémy s vlhkosťou a parami. Vyskúšajte hladinu vlhkosti betónu testom na chlorid vápenatý, testom na relatívnu
vlhkosť alebo použite vlhkomer. Na vytvorenie bariéry proti vlhkosti môžete použiť výrobky MAPEI.
Škárovanie robili rôzni majstri, alebo v rôznych podmienkach prostredia.  Pokiaľ je to možné, využite rovnakých stavebných majstrov. Je dôležité dodržať rovnaké postupy a snažiť sa udržať počas celého procesu rovnaké podmienky - pokiaľ ide o teplo, vlhkosť a pod. 
Keď bolo potrebných viac ako jedno vrece zmesi, použili sa produkty s rôznymi kódami šarží. Skontrolujte kódy šarží vriec, ktoré použijete na škárovanie jednej súvislej plochy. Ak je to možné, použite zmes s rovnakou šaržou. Minimalizuje tým riziko rôznych farebných odtieňov v škárach. Pokiaľ to nie je možné, pred pridaním vody miešajte nasucho zmesi zo všetkých sáčkov s rôznymi šaržami, zabezpečíte tak zjednotenie farebnosti.  
Bežné udržiavacie čistenie škárovacej malty bolo vykonané príliš skoro po škárovaní. Pred začatím rutinnej údržby škárovacej malty počkajte 72 hodín.
Škárovačka vybledla nejaký čas po aplikácii. Všetky cementové škárovacie hmoty MAPEI sú určené pre vonkajšie aj vnútorné inštalácie. Vymytie či vyblednutie škárovacej hmoty by teda nemalo byť spôsobené UV žiarením. Overte, či neboli na čistenie použité agresívne chemikálie (napríklad vysoko kyslé čistiace prostriedky) alebo iné kontaminanty, ktoré mohli zmenu farby spôsobiť.
  Viac informácií
Technický list Ultracolor Plus